Werkwijze

WERKWIJZE


Dat Stagehuis Schilderswijk al zo lang een plek is waar bewoners samen met stagiairs activiteiten voor de wijk organiseren, laat zien dat er iets bijzonders is, in aanvulling op het aanbod vanuit de vele andere organisaties en plekken in de Schilderswijk


De manier waarop er wordt gewerkt vanuit het Stagehuis is laagdrempelig, en gebaseerd op een gelijkwaardige relatie en vertrouwen. De deur van het pand aan het Teniersplantsoen staat voor iedereen open en er circuleren zelfs meer dan 60 sleutels van de voordeur in de wijk. Ten grondslag aan alle activiteiten vanuit het Stagehuis Schilderswijk ligt een unieke werkwijze, gebaseerd op de presentiefilosofie van Prof. Dr. Andries Baard, outreachend jongerenwerk en methode van Youth Organizing. Deze werkwijze zorgt ervoor dat projecten en activiteiten worden gestart vanuit de leefwereld en behoefte van de doelgroep. Buurtbewoners (jong en oud) geven zelf aan wat hen bezighoudt, waar ze graag iets aan zouden willen doen of wat ze wensen voor hun buurt. Het Stagehuis ontwikkelt in aansluiting bij deze behoeften en wensen activiteiten samen met de bewoners en de stagiairs. Er ontstaat een win-win voor de buurt en de scholieren/studenten: de buurtbewoners worden voorzien in hun behoeften en de scholieren/studenten kunnen hun studie afronden of voortzetten. Bovendien ontstaat er verbinding in de wijk tussen bewoners van binnen en buiten de Schilderswijk.


Tussen stad en straat 

De positie van Stagehuis Schilderswijk bevindt zich tussen de formele organisaties in de stad en de bewoners op straat. Binnen het netwerk van partners op beide niveaus heeft het Stagehuis een unieke plek gekregen. Deze positie wordt ook wel “Informeel Werker’ genoemd. Als schakel tussen het stadsbestuur en wijkbewoners is het Stagehuis bij veel actuele projecten en uitvoeringswerk betrokken. Zo betrekken de burgemeester en  wethouders van Den Haag het Stagehuis actief bij het oplossen van problemen in de wijk. 


Voor een uitgebreide beschrijving van de werkwijze en positie van het Stagehuis, zie rapport 'Waardevol Verbinden' (2018) in opdracht van gemeente Den Haag.