Stages

De erkenning van SBB voor onze inzet als praktijkopleider!

STAGES


Voorwaarde voor een succesvolle toekomst is dat jongeren hun opleiding afronden. Met een diploma van een afgeronde opleiding op zak zijn deze jongeren beter in staat voor zichzelf te zorgen en hun leven vorm te geven. Voor kwetsbare jongeren geldt bovendien dat een afgeronde opleiding vaak ook minder kans tot criminaliteit, radicalisering en isolering leidt. Het Stagehuis onderkent het belang van de stageperiode en levert vanuit haar werkwijze een bijdrage aan de toekomst van deze jonge mensen.


De stage is een belangrijke stap in het ontwikkelen van hun maatschappelijk bewustzijn, ontwikkelen van (sociale) vaardigheden, opbouwen van een netwerk en opdoen van werkervaring. Hun stageperiode is een essentieel onderdeel van hun opleiding. Met stage-opdrachten in de wijk, voor en met (vrijwillige) bewoners, voldoen de scholieren en studenten niet alleen aan hun studieverplichting maar dragen zij bij aan de wijk, doen een positieve leerervaring op en oriënteren zij zich op hun toekomst. Door de open houding in het Stagehuis kunnen jongeren zich uiten, voelen ze zich gehoord en is er ruimte om hun eigen kracht te ontwikkelen.


Stagebegeleiding

Stagehuis Schilderswijk weet wat het belang is van bij een goede stageplek; een interessante opdracht en goede begeleiding. Dan leert de student het meest. Door stagiaires te

activeren, motiveren, ondersteunen en stimuleren bij het vervullen van hun stage-opdracht, kunnen stagiairs hun opleiding afronden en krijgt de wijk activiteiten naar hun (actuele) behoefte. Er is een win-win situatie.

 

Andere onderdelen waar de stagebegeleider met de stagiairs mee bezig gaat zijn: 

  • Het ontdekken van interesses en talenten van de stagiairs
  • Het ontwikkelen van de talenten van de stagiairs
  • Het vergroten van het sociale en professionele netwerk van de stagiairs
  • Het ontwikkelen van de (sociale) vaardigheden van de stagiairs
  • Het vergroten van het maatschappelijke bewustzijn van de stagiairs
  • Een positieve leeromgeving bieden met veel ruimte voor eigen initiatief en inbreng

 

Om de stagiairs een interessante leeromgeving te bieden, hun maatschappelijk bewustzijn te vergroten en netwerk te verbreden werkt het Stagehuis samen met vele partijen in de wijk.


Zoek je een stageplek?

Als Stagehuis Schilderswijk vinden wij het belangrijk dat je horizon wordt verbreed. Tijdens jouw stage krijg je niet aleen taken die vanzelfsprekend zijn. Door verschillende activiteiten en bijeenkomsten zorgen wij ervoor dat je je buiten je comfortzone gaat begeven. Je gaat nieuwe mensen leren kennen en bouwt een netwerk op. Door trainingen, ervaringen en expertise van de organisatie ontwikkel je heel snel in een korte tijd.


Het Stagehuis Schilderswijk is een erkend leerbedrijf  voor de volgende opleidingen:


Opleiding

Niveau

Assistent dienstverlening en zorg

1

Begeleider specifieke doelgroepen

3

Helpende Zorg en Welzijn

2

Medewerker (financiële) administratie

2

Medewerker secreteriaat en receptie

2

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

4

Sociaal-cultureel Werker

4

Sociaal-maatschappelijke dienstverlener

4

Maatschappelijke stages

1e, 2e, 3e, 4e klas middelbare school

Geïnteresseerd?

Stuur dan een mail naar: yassineabarkane@stagehuisschilderswijk.nl

070 - 318 16 69

Teniersstraat 13B, 2526 NX Den Haag

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Accepteren