Home

Wil jij je aanmelden?

Klik dan hier!

Stagehuis Schilderswijk, huis van de buurt!

Stagehuis Schilderswijk is in 2008 gestart door Nol Breebaart en Willem Giezeman. Beide heren hadden een lange carrière achter zich gelaten en wilden vanuit een pand aan de Teniersstraat ruimte geven aan de wijkbewoners van de Schilderswijk om voor hun eigen wijk activiteiten te organiseren. Sindsdien vormt het Stagehuis een schakel tussen het stadsbestuur en de wijkbewoners. 

 

Het Stagehuis is het een burgerinitiatief puur sang. Vrijwilligers en stagiaires op MBO, HBO en universitair niveau van verschillende studierichtingen voeren samen de activiteiten uit. De stagiaires doen hiermee werkervaring op en kunnen zo hun opleiding afmaken. Bovendien krijgen zij de gelegenheid om breder te kijken dan hun eigen studierichting.


Yassine Abarkane is de laatste twee jaar verantwoordelijk voor de coördinatie, stagebegeleiding en uitvoering van de activiteiten in het Stagehuis. Bovendien zijn enkele oud stagiaires en een groep vrijwilligers blijvend verbonden aan het Stagehuis.


Unieke werkwijze

De manier waarop er wordt gewerkt vanuit het Stagehuis is laagdrempelig, en gebaseerd op een gelijkwaardige relatie en vertrouwen. De deur van het pand aan het Teniersplantsoen staat voor iedereen open en er circuleren zelfs meer dan 60 sleutels van de voordeur in de wijk. Ten grondslag aan alle activiteiten vanuit het Stagehuis Schilderswijk ligt een unieke werkwijze, gebaseerd op de presentiefilosofie van Prof. Dr. Andries Baard, outreachend jongerenwerk en methode van Youth Organizing. Deze werkwijze zorgt ervoor dat projecten en activiteiten worden gestart vanuit de leefwereld en behoefte van de doelgroep. Buurtbewoners (jong en oud) geven zelf aan wat hen bezighoudt, waar ze graag iets aan zouden willen doen of wat ze wensen voor hun buurt. Het Stagehuis ontwikkelt in aansluiting bij deze behoeften en wensen activiteiten samen met de bewoners en de stagiairs. Er ontstaat een win-win voor de buurt en de scholieren/studenten: de buurtbewoners worden voorzien in hun behoeften en de scholieren/studenten kunnen hun studie afronden of voortzetten. Bovendien ontstaat er verbinding in de wijk tussen bewoners van binnen en buiten de Schilderswijk.


Tussen stad en straat 

De positie van Stagehuis Schilderswijk bevindt zich tussen de formele organisaties in de stad en de bewoners op straat. Binnen het netwerk van partners op beide niveaus heeft het Stagehuis een unieke plek gekregen. Deze positie wordt ook wel “Informeel Werker’ genoemd. Als schakel tussen het stadsbestuur en wijkbewoners is het Stagehuis bij veel actuele projecten en uitvoeringswerk betrokken. Zo betrekken de burgemeester en de wethouders van Den Haag het Stagehuis actief bij het oplossen van problemen in de wijk.


Het Stagehuis is gelieerd aan STEK, voor Stad en Kerk. STEK ondersteunt het Stagehuis met fondsenwerving en verzorgt de financiële administratie. Het Stagehuis opereert als zelfstandig burgerinitiatief binnen STEK. Klik hier voor meer informatie over STEK.

070 - 318 16 69

Teniersstraat 13B, 2526 NX Den Haag

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Accepteren